สำนักงานพัฒนาภาค ๓ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒

 

          เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในสังกัดพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เขต ๔ และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒  ณ  กองอำนวยการสำนักงานพัฒนา     ภาค ๓  อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ เป็นประธานในพิธี และมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน

     

 

          ในการนี้ นายอำเภอดอยหล่อ ได้อ่านสารวันเด็กของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ ได้กล่าวโอวาทพร้อมกับกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒   จากนั้นได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนนักเรียน ๑๕ โรงเรียน
     

 

          นักเรียนชาวไทยภูเขา จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แสดงการสวนสนาม แสดงถึงความพร้อมเพรียง และความเป็นระเบียบวินัย
     

 

          การแสดงการโดดร่มของชมรมเหินเวหาค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ ๕   โดยในการนี้ผู้บังคับการกรมร่มพิเศษที่ ๕ ได้ร่วมในการกระโดดด้วย
     

 

          การแสงอาวุธยุทโธปกรณ์ และการจัดตั้งฐานปฏิบัติการบุคคลทำการรบ จากกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗
     

 

          การแสดงอาวุธบนหลังม้า จากกองพันสัตว์ต่าง
     

 

          การแสดงสุนัขทหาร จากกองกำลังผาเมือง
     

 

          การแสดงเครื่องบินโจมตี และการแสดงการค้นหาและช่วยชีวิต ของกองบิน ๔๑
     

 

          การแสดงการสาธิตการเล่นกีฬายกน้ำหนักของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย รวมทั้งการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
     

 

          ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     

 

          ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในงานวันเด็ก ประจำปี 52